Tango op afstand

Juridische kwaliteit en kwantiteit van dienstverlening in gemeenten. Read more

Charter Marks

Een onderzoek naar de werking van het Charter Mark Awards Scheme in Groot-Brittannië, aangevuld met suggesties en randvoorwaarden bij een overzetting van dit initiatief naar Nederland toe. Read more