DNB: vader of moeder van de banken

Horizontale toetsing is in principe altijd te verkiezen boven verticale toetsing. Ook als het om banken gaat. De DNB maakt een verkeerde keuze. Read more

Werkvormen: tussen retro en virtueel

Een overzicht van oude en nieuwe werkvormen om bijeenkomsten en opleidingen mee te versterken. Read more

Ketenkwaliteit

Beschrijving van (5) type keten en de (2) rollen voor de kwaliteitsmanager. Read more

Mens en model

Hoe reageren mensen op modellen? Wat betekent dat voor het leiderschap en de kwaliteitsrol? Read more

Toyota, China en wij

Het kwaliteitsdenken komt vooral uit Japan en in NL groot gemaakt door o.a. Frans Stevens. De vraag is .. Read more

Werken aan het INK-model

Overzicht van ontwikkelingen rondom de vernieuwing van het INK-model. Read more

Het INK-model aangepast

Beschrijving van de vernieuwingen in het INK-model voor 2007. Read more

INK Managementmodel en Kwaliteitsmodel Overheidsorganisaties. Moeder en volwassen dochter

Uitleg van verschil tussen twee verwante kwaliteitsmodellen: INK-managementmodel en Kwaliteitsmodel Overheid. Read more