Toezicht en inspectie en de kwaliteit van hun dienstverlening

Hoe wordt vanuit toezicht en inspectietaken om gegaan met de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering? Read more