De juiste man op het juiste moment. Helmut Kohl 1930-2017

IM van Helmut Kohl en onze kanteling in de manier waarop ew naar Duitsland kijken. Read more

Mens en model

Hoe reageren mensen op modellen? Wat betekent dat voor het leiderschap en de kwaliteitsrol? Read more

INK en Enneagram

Een parallel wordt gemaakt tussen de 9 velden van het INK en de 9 gedragskenmerken van het Enneagram. Voordelen, nadelen en valkuilen worden besproken. Read more

Mens en model – Voorbij het INK-management-model

Vanuit de positie van (begeleiding)leider van bijeenkomsten met het INK-model worden geschetst welke reacties deelnemers en leidinggevenden kunnen vertonen. Niet het model, maar gedrag staat centraal. Read more