Het gat tussen governance en gedrag

Allerlei incidenten zijn via codes en andere governance instrumenten niet op te lossen. Het gat tussen governance en gedrag laat zich alleen vullen als iemand de juiste woorden weet te vinden, weet aan te spreken. Read more

Als regels twee kanten op wijzen

Dienstverlening en bedrijfsvoering worden direct beïnvloed door de kwaliteit en kwantiteit van regelgeving. Dit artikel beschrijft het spanningsveld voor (lokale) overheden. Read more

Beweging in de branche

Lezing voor de geschillencommissie. Onafhankelijkheid is belangrijk, maar hou als geschillencommissie oog voor de legitieme belangen van de branches. Hoe bevorderen de geschillencommissie de kwaliteit? Read more

De humuslaag van zelfregulering

Ontregelen, dereguleren, zelfregulerend: het gaat te vaak fout. Een analyse en ordening. Read more

Brochure opleiding beleid en regelgeving (wetgevingsleer)

Brochure opleiding Beleid en regelgeving (wetgevingsleer). Read more

Tango op afstand

Juridische kwaliteit en kwantiteit van dienstverlening in gemeenten. Read more

Een nieuwe strategie voor deregulering?

Overzicht van strategieën voor deregulering, met een beschrijving van de nieuwste golf, sterk gericht op het gebruik van prestatie-indicatoren. Read more