Als audit en advies niet meer te scheiden zijn …

Als auditors adviseren ... kunnen ze in de problemen komen. Toch zijn audit en advies in de praktijk vooral twee wegen naar hetzelfde doel. Hier worden die wegen samengebracht. Read more

Wegwijs in de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr)

Het Instituut voor vereniging Branche en Beroep (www.ivbb.nl ) heeft, samen met De Nederlandse Associatie (DNA), een nieuw initiatief gelanceerd om verenigingen en stichtingen vertrouwd te maken met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr). In een portal worden Read more

TRUSTING ASSOCIATIONS

Trusting associations. A surgent approach to quality initiatives in associations. Dissertation. Read more

Voorbij het minimum: Casus Openbare Bibliotheken

Onderzoek naar certificeringssysteem openbare bibliotheken, ontwikkeld in tijden van bestuurlijke crisis en nieuwe wetgeving. Read more

Commissie Sorgdrager komt tekort, net als alle partijen in de fipronilaffaire

“Of aan het feit dat de bedrijven hun verplichtingen niet nakwamen onkunde, onoplettendheid of onwil ten grondslag ligt, kan de commissie niet beoordelen.” Read more

De Wet op het vermeerderend toezicht (WVT)

Een blog bij 500 nieuwsbrieven van Rob Velders over toezicht. Wat zijn de trends? Read more

Certificeringsnaïviteit

Mogen beleidsmakers en toezichthouders er op vertrouwen dat ondernemers en consumenten certificaten en keurmerken op waarde schatten? Het fibronilschandaal als voorbeeld. Read more

Over peer review & peer review: artikelen en audits

Vergelijking tussen peer review in de context van wetenschappelijke artikelen en peer review in de context van audits. Read more

Analyse van een inspectierapport: de Zorg een Risico

Op basis van een praktijkcasus wordt nagegaan wat de voor- en nadelen zijn van de gekozen wijze van inspecteren. Read more

Opstand tegen de inspectie. De IGZ en de worsteling met een uitvraag

Verpleeghuizen willen niet langer werken met de vragenlijsten van de inspectie IGZ. Wat is er aan de hand? Hoe kan het anders? Read more