Wat is zorg?

Gedicht 'Wat is zorg?' probeert de essentie van zorg voor patiënten en verzorgende te pakken. Read more

Kletsbekwaamheid. Over de rekbare grenzen van wilsonbekwaam zijn

Wanneer ben je wilsbekwaam? Wat is daarbij de verantwoordelijkheid van de begeleider? Read more

Analyse van een inspectierapport: de Zorg een Risico

Op basis van een praktijkcasus wordt nagegaan wat de voor- en nadelen zijn van de gekozen wijze van inspecteren. Read more

Opstand tegen de inspectie. De IGZ en de worsteling met een uitvraag

Verpleeghuizen willen niet langer werken met de vragenlijsten van de inspectie IGZ. Wat is er aan de hand? Hoe kan het anders? Read more

Analyse van een inspectierapport

In de media was en is veel te lezen over rapporten van de zorginspectie (IGZ). hier wordt een rapport helemaal onder de loep genomen. ik ga zo concreet mogelijk los op een viertal aspecten: aantal, meting, weging en richting Read more

Als PGB geen ZIN meer heeft

Aan de hand van bestaande formulieren wordt het proces van PGB-verstrekking ontleed... Read more

Het levenstestament en de vraag van mijn moeder

Blog over verschillende aspecten van het levenstestament en de rol van het notariaat daarin. Ook een gedicht: 'de ogen staan scherp'. Read more

Knopen in een Zweedse band. Op weg naar de WZD

Wanneer kan een patiënt de eigen situatie nog overzien. De WZD moet verandering in de huidige ... Read more

Op zoek naar de maîtresse. Over (niet) roken

Wat te doen met de kans op een epidemie van mazelen als deze in belangrijke mate wordt beïnvloed door religieuze opvattingen? Read more

De toon in de taal

Vandaag is er een brief van minister Plasterk van BZK over de decentralisatie van rijkstaken naar gemeenten aan de Kamer aangeboden. Het is een brief die, zeker in het begin, erg over structuren gaat. Begrijpelijk – en redelijk spectaculair. Read more