Het 2e Nationaal Verenigings Onderzoek loopt nu. Doe mee!

Het tweede Nationaal Verenigings Onderzoek loopt nu. Op verschillende manieren kan de belangstellende kennis nemen van de uitkomsten. Read more

Branchebrede kwaliteit

Beweging brengen in het kwaliteitsbeeld van branches, sectoren en beroepsverenigingen. Een nieuw boek! Read more

Tussen intern en extern toezicht: sectorkansen

Wrr-rapport over samenhang extern en intern toezicht Read more

Criteria voor certificering: over hout en steen

Certificering verhoudt zich tot rijkstoezicht als hout ten opzichte van steen. Je kan er beiden in principe op bouwen, maar toch moet je goed beseffen dat het andere bouwmaterialen zijn. Read more

Big data voor kleine gebruikers. Les 2 van ASAE, Nashville

‘The last mile of big data is where the value is created, opinions are formed, insights are made Read more

Internationaal gaan met verenigingen – Les 1 van ASAE, Nashville 2014

Verslag uit Nashville van het ASAE congres voor verenigingsprofessionals. De reis waaruit later DNA zou voortkomen. Read more

MH17 en de toekomst van de luchtvaartsector

Na MH17 kan er geen oplossing zijn die voorbij gaat aan de collectieve verantwoordelijkheid van ... Read more

On the Governance of Associations. A model for engagement

Contribution to CSEND conference in Geneva on the governance of associations. A forerunner and summary to the dissertation 'Trusting Associations' Read more

Over de doorberekening van toezichtkosten. Een bar slecht idee

Het verticale toezicht is in de ogen van het Rijk te duur. Het horizontale interne sectorale toezicht is te goedkoop en daardoor niet effectief. Doorberekening van toezichtkosten maakt de situatie erger en op termijn duurder. Read more

Het gaat niet om het Haagse, stupid!

De start van ONL is een slechte zaak, mede door het een overmaat aan fascinatie laat zien met 'Het Haagse'. Read more