Commissie Sorgdrager komt tekort, net als alle partijen in de fipronilaffaire

“Of aan het feit dat de bedrijven hun verplichtingen niet nakwamen onkunde, onoplettendheid of onwil ten grondslag ligt, kan de commissie niet beoordelen.” Read more

Certificeringsnaïviteit

Mogen beleidsmakers en toezichthouders er op vertrouwen dat ondernemers en consumenten certificaten en keurmerken op waarde schatten? Het fibronilschandaal als voorbeeld. Read more

Over peer review & peer review: artikelen en audits

Vergelijking tussen peer review in de context van wetenschappelijke artikelen en peer review in de context van audits. Read more

Ontspoorde certificering. Fyra verdient een beter vervolg

Wat is de verantwoordelijkheid van de certificerende instellingen geweest voor het drama met de Fyra? Read more

Na Fyra: op weg naar echt afhankelijk toezicht

Het rapport over het Fyra debacle is verschenen. Eerder heb ik over de verhoren geschreven en wat die zouden moeten betekenen voor de manier waarop certificerende, keurende, toelatende en toezichthoudende instanties hun werk moeten doen. Uiteraard is het dan Read more

Na de Fyra: een ander rollenspel

De Fyra enquête laat een 'einde aan het systeem' moment zien dvoor de inspectie. Tijdens het Odfjell debacle was er hetzelfde gevoel bij de private certificeerders. De papieren check op het management systeem blijkt steeds veel te beperkt te zijn. Read more

Over de meerwaarde van persoonscertificering

Van certificering van organisaties naar certificering van personen; een logische ontwikkeling, ook voor de kwaliteitszorg. Read more

Criteria voor certificering: over hout en steen

Certificering verhoudt zich tot rijkstoezicht als hout ten opzichte van steen. Je kan er beiden in principe op bouwen, maar toch moet je goed beseffen dat het andere bouwmaterialen zijn. Read more

Een relevante richtlijn: de ISO 9001 : 2000 voor opleidingsinstellingen

Een richtlijn wil de algemene eisen van de nieuwe ISO 9000:2000 norm vertalen naar het onderwijs. Wat is de relevantie voor Nederland? Read more

Over certificering en de kwaliteit van plastic koffiebekertjes

In een druk bezochte forumdiscussie in Delft, inbreng over kwaliteit hoger onderwijs ... Read more