Blockchain, wij en de staat

n de Ambtenaar 2.0 mocht ik een werksessie verzorgen over dit thema. Hoe leg je iets uit zodat je het zelf ook meer begrijpt? Hoe doe je dat zo dat je tegelijk laat zien welke stevige keuzes onder het thema zitten, zeker vanuit een publiek perspectief? Read more

Dag blauwe envelop, dag berichtenbox

Kunnen we wel van de 'blauwe envelop' afscheid nemen en verder digitalisering als heel veel burgers nog niet zover zijn. Zo nee, wat doen we dan om de digitaliseringskloof te dichten? Read more

Het #PGBalarm en de kunst van het uitvoeren

Gebrek aan inlevingsvermogen voor de gebruiker is mede oorzaak van problemen met de PGB. Read more

Als regels twee kanten op wijzen

Dienstverlening en bedrijfsvoering worden direct beïnvloed door de kwaliteit en kwantiteit van regelgeving. Dit artikel beschrijft het spanningsveld voor (lokale) overheden. Read more

Het algoritme voorstel

Bediscussieer: is een door algoritmen gestuurde overheid een betere dan een enkel mens-gestuurde overheid? Read more

De nieuwe dienstverleningskloof

Digitalisering is geen oplossing voor geldgebrek, of je moet er als gemeente akkoord mee zijn dat veel burgers niet meer goed bereikt kunnen worden. Read more

De toon in de taal

Vandaag is er een brief van minister Plasterk van BZK over de decentralisatie van rijkstaken naar gemeenten aan de Kamer aangeboden. Het is een brief die, zeker in het begin, erg over structuren gaat. Begrijpelijk – en redelijk spectaculair. Read more

Zwaai, zwaai, bye bye naar de dienstverlening

De kwaliteit van de dienstverlening is de afgelopen 20 jaar sterk verbeterd, maar het lijkt dat nu de weg naar beneden wordt ingezet. Read more

Kwaliteitsthema’s in de publieke sector

Voor drie kwaliteitsthema's in de publieke sector wordt de these en antithese beredeneerd: transparantie, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid. Read more

De klant centraal

Instrumenten voor archieven om de cirkel rond te maken. Dossier Handboek Archiefbeheer in de praktijk.

Samen met Fred Schot. Alphen a/d Rijn, november 2006