De juiste man op het juiste moment. Helmut Kohl 1930-2017

IM van Helmut Kohl en onze kanteling in de manier waarop ew naar Duitsland kijken. Read more

Het referendum als Game of Trolls

We accepteren veel te lichthartig dat onze verkiezingen en referenda worden aangevallen door hackers en hun trolls. Read more

Onvermijdelijke onafhankelijkheid

blog over de ontwikkelingen in het toezicht, inclusief internationale invloeden op het toezicht. Read more

2014: partijen voelend naar hun kiezers

Een terugblik en een vooruitblik op het politieke seizoen. Wat is er voorbij de peilingen werkelijk aan de hand? Read more

Een Eurorevolutie ver weg in Oost-Europa

Overzicht van ontwikkelingen in Oost- e Centraal Europa. Ontwikkelingen waarvan het belang wordt onderschat. Read more

From Brexit to Brentry

Voor een succesvolle Brentry moeten de Britten voldoende scoren om het dominante ‘frame’ van ‘wij zijn slachtoffer van deze Europese Unie’ te doorbreken. Read more

Egypte, augustus 2013

Het gewelddadige einde van de Arabische lente in Egypte maakt verdrietig. In een gedicht komt de herinneringen aan de plagen van Egypte op. Read more

Europe is not about Europa – a message for 2014

Text for the European Parliamentary elections in May 2014, spoken at the RSI conference on the legacy of Schuman. Read more

Europe is not about Europe – lecture at Schuman conference

Contribution by Peter Noordhoek at the conference of the Robert Schuman Institute '50 years after Robert Schuman.’ Budapest, 2013. Read more