Licht op het toezicht op het sociaal domein

Analyse van ontwikkelingen in het sociaal domein, met accent op uitvoering en toezicht. Read more

Over de taal van toezicht

Recensie van het 'Begrippenkader rijksinspecties' van Velders en Brunia. Analyse van het taalgebruik in de wereld van het toezicht. Read more

Quick scan toezicht & inspectie

Methode om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van een toezichthouders orgaan of inspectie. Read more