Van integraal management tot overheidsmanagement

Een moderne invulling van de termen integraal management, integrale bedrijfsvoering en integrale beleidsvorming in de publieke sector. Read more

Integrale bedrijfsvoering

Dit artikel beoogt een zo scherp mogelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden en onmogelijkheden van integrale bedrijfsvoering binnen het openbaar bestuur. Read more

Spanningsvelden rond de ambtenaar

Beschrijving van de spanningen waarmee leidinggevenden in de overheid te maken krijgen als... Read more