Blockchain, wij en de staat

n de Ambtenaar 2.0 mocht ik een werksessie verzorgen over dit thema. Hoe leg je iets uit zodat je het zelf ook meer begrijpt? Hoe doe je dat zo dat je tegelijk laat zien welke stevige keuzes onder het thema zitten, zeker vanuit een publiek perspectief? Read more

ProRail en de inrichting van de samenleving

Welke afweging is gemaakt om ProRail wil onderdeel te maken van de overheid? Een terechte? Een afwegingskader suggereert iets anders. Read more

Het algoritme voorstel

Bediscussieer: is een door algoritmen gestuurde overheid een betere dan een enkel mens-gestuurde overheid? Read more

Welke rol past bij mij?

White paper of de mogelijke carrièrestappen en Rolle van de beleidsambtenaar. Read more

Live-blog TedX Binnenhof

Voorbeelden van innovatie in crisistijd. Een lopend verslag van TedX Binnenhof. Read more

Het wordt tijd weer over verzelfstandiging te spreken

De politiek wil altijd en overal zich over de overheid kunnen uitspreken, maar het wordt er niet beter op. Echte verzelfstandiging is nodig. Read more

Beyond Public Management. Answering the Claims of Both Politics and Society

NPM is een relevant concept, maar faalt in de huidige setting. Hier Read more

Brede verantwoording in de publieke sector

Verantwoording is meer dan ooit een jaarverslag laten verschijnen. Verantwoording aan bijvoorbeeld klanten en stakeholders wordt steeds belangrijker. Read more

Van integraal management tot overheidsmanagement

Een moderne invulling van de termen integraal management, integrale bedrijfsvoering en integrale beleidsvorming in de publieke sector. Read more