De drieslag van een incident

Wanneer is een incident een incident? Aan het einde van Koningsdag werden wij... Read more

Over de taal van toezicht

Recensie van het 'Begrippenkader rijksinspecties' van Velders en Brunia. Analyse van het taalgebruik in de wereld van het toezicht. Read more

De taal van kwaliteit

Taal tekent randen. Namen vullen die ruimte het beste, maar professionele termen kunnen er ook wat van. Read more

Over regelgeving en het einde van Koninginnedag

Een blog over duivelse dilemma's rondom regelgeving. We willen allemaal veilig zijn, maar de prijs ervoor is te hoog. Vaak zien we dat niet meer, of hebben we last van een Cyclus van Angst en Verantwoording. Read more

Tussen kramp en kunst. Een filosofietje over de zalm van Foppen en de kunst van kwaliteit

Een incident rond de kwaliteit van zalm laat zien hoe moeilijk het kan zijn goede normen vast te stellen. Read more

Kwaliteitszorg: is het glas halfvol of half leeg? AI versus HRO

Bijdrage aan Festival der Bestuurskunde over het verschil in uitgangspunt tussen AI en HRO. Read more

Over het temmen van de Mont Blanc

Op de Mont Blanc komen mensen om het leven. We doen te makkelijk alsof we bergen wel temmen kunnen. Read more

HRO en de kunst van het tijdig loslaten

In crisistijd houden mensen verkrampt vast aan wat ze in handen hebben, in plaats van tijdig los te laten. De HRO-benadering gaat dit tegen. Read more

ProHRO: een beweging steekt de oceaan over

De risico benadering van Weick en Suttclffe onder de naam HRO (High Reliability Organizing)... Read more

Hoog betrouwbaar organiseren: een bijzondere vorm van ongehoorzaamheid

Artikel over HRO via de invalshoeken kwaliteit, risico en gedrag. Read more