Het #PGBalarm en de kunst van het uitvoeren

Gebrek aan inlevingsvermogen voor de gebruiker is mede oorzaak van problemen met de PGB. Read more

Het kruiend ijs van de publieke dienstverlening

formulieren

Een rapport over fraude die geen fraude is. Cijfers over het toenemend aantal mensen met een beperking dat niet meer zelfstandig kan leven. Het is het kruiend ijs van de publieke dienstverlening. We hebben digitalisering van de publieke Read more

Over decentralisatie en de man die eerder werd opgehaald dan hij aankwam

Kunnen bureaucratieën überhaupt wel gecentraliseerd of gedecentraliseerd heten? Read more

Benchmarking en publieke verantwoording

Artikel als vm. voorzitter van de Rijksbrede Benchmark over de mogelijkheden en beperkingen van vergelijken van prestaties tussen uitvoerende diensten van de overheid. Read more

Het drama van verzelfstandiging

7 + 1 manieren om discussies over verzelfstandiging te overleven. Read more

Benchmarking in beweging

Actualiteitenoverzicht van benchmarking initiatieven op verschillende niveaus. Read more

Nieuw ‘verantwoordingshandvest’

Introductie van het Handvest Publiek Verantwoorden' van een aantal uitvoeringsorganisaties / ZBO's. Read more

Bevriezen van het beweeglijke

tekst voor managementdag Rijksdienst over (de valkuilen en voorwaarden van) prestatiesturing. Read more