Over het temmen van de Mont Blanc

Op de Mont Blanc komen mensen om het leven. We doen te makkelijk alsof we bergen wel temmen kunnen. Read more

Quality Management in training: Generic of Sector-specific?

Article on how ISO quality management principes can be translated to education and training and whether this should be done on a generic of sector-specific base. Read more

Een relevante richtlijn: de ISO 9001 : 2000 voor opleidingsinstellingen

Een richtlijn wil de algemene eisen van de nieuwe ISO 9000:2000 norm vertalen naar het onderwijs. Wat is de relevantie voor Nederland? Read more

Nieuwe ISO normen

ISO normen zijn binnen de overheid het meest bekend, maar het minst toegepast. Er valt veel te verbeteren. Read more

Hype of hoop: kwaliteitszorg in de zorg

Hoofdstuk met overzicht kwaliteitsinterventies bij begin van kwaliteitszorg in de zorg. Read more